• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

تالار گفتگو

آثار مبارکه سرشار از مفاهیم بی شماری است که هر فرد می تواند با تعمَق ، بخش
هائی از معانی و ارزش های آن را بیابد و بهره مند گردد.
تالار گفتگو
فضائی است که در آن درباره
مفاهیم بیانات الهی ،می توانیم با هم به گفتگو پردازیم . باتوجه به تنوَع مضامین
مند مج در آثار الهی، شش تالار گفتگو
با عناوین مختلف در نظر گرفته شده است. در هر تالار فرازی از بیانات
مبارکه قرار می گیرد وچند سؤال نمونه نیز به جهت سهولت کشف مفاهیم موجود در آن بیان
مطرح می گردد . از شما دعوت می کنیم برداشت و درک خود از آن بیان و یا دیدگاه خود
را در پاسخ به سؤالات مطرح نمائید . نظراتی که مطابق با قوانین سایت بوده و درباره
موضوع مطرح شده باشد ،در تالار مربوطه به نمایش در می آید.
بدیهی است نظرات مطرح شده توسط سردبیر شخصی بوده و منعکس کننده دیدگاه دقیق
دیانت بهائی درباره موضوع و یا نظر رسمی جامعه بهائی نمی باشد .

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی