• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

کارگاه کودک

در «تلاش برای ساختن دنیائی بهتر» تعلیم و تربیت کودکان نقشی مهم و اساسی دارد.
کودکان سازندگان، مدیران و برنامه ریزان جهان آینده هستند و نتیجه آنچه که آنان در
کودکی فرامی گیرند، ضامن ایجاد دنیایی برپایه محبَت، وحدت و عدالت خواهد بود.
دوران کودکی بهترین و مهم ترین دوران برای یادگیری، تمرین و درونی نمودن فضائل
اخلاقی و عادات و رفتارهای مناسب اجتماعی است.
کارگاه کودک با هدف ارائه فعالیت ها و بازی هائی برای تمرین فضائل روحانی و اخلاقی،
از والدین، مربیَان وبرنامه ریزان آموزشی دعوت می کند این فعالیت هارا با کودکان
بارها و بارها در محیط های طبیعی ودر تعامل با دیگران تمرین نمایند تا به تدریج به
صورت عادات حسنه و خلق و خوی آنان درونی گردد.
وب سایت دنیای بهائی مشتاق دریافت پیشنهادات و تجربه های ارزشمند شما در اجرای
فعالیت های کارگاه کودک با کودکان است.این تجربه ها را با سایر همراهان درمیان
گذارید.

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی