• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها
گردهمایی محافل ملی بهائی از سراسر عالم
حضرت بهاءالله می فرمایند:
...امروز نالهء عدل بلند و حنين انصاف مرتفع . دود تيرهء ستم عالم و امم را احاطه نموده . از حرکت قلم اعلی روح جديد معا نی به امر آمر حقيقی در اجساد الفاظ دميده شد و آثارش در جميع اشيای عالم ظاهر و هويدا .اينست بشارت اعظم که از قلم مظلوم جاری شده...
آيات الهى جلد ۱ ص 20

بخش ها

«... وقتی که انسان مفتون حبّ ديگری گردد ممکن نيست از ذکر معشوقش سکون اختيار کند. پس چقدر دشوارتر است که انسانی مفتون خدا باشد و از ذکر او دم فروبندد ... شخص روحانی به هيچ چيز مسرّت نيابد مگر به...

... امروز آفتاب بينائی ازآسمان دانائی هويدا . نيکوست کسی که ديدو شناخت ... بگو ای دوستان خود را از دريای بخشش يزدانی دور منمائيد چه که او بسيار نزديک آمده .آنکه پنهان بود آمده و خوب آمده . بر يک...

دنیای بهائی ، دنیائی سرشار از عشق ، محبت و نوع دوستی است . همه افراد انسانی از نژادها ، اقوام و فرهنگ های متفاوت صمیمانه می کوشند تا در سایه خیمه یک رنگ آن اتحاد و یگانگی واقعی را جلوه گر سازند ....

آئین بهائی بیش از یکصد و شصت سال پیش از کشور ایران برخاسته و در دل هزاران هزار از مردم جهان نشسته است و آنان را از هر قوم و از هر دین و کشوری در سایه "سراپرده یگانگی " که حضرت بهاء الله...

فعالیت ها

آثار مبارکه سرشار از مفاهیم بی شماری است که هر فرد می تواند با تعمَق ، بخش هائی از معانی و ارزش های آن را بیابد و بهره مند گردد. تالار گفتگو فضائی است که در آن...
در فرآیند شناخت آئین بهائی سؤالات مختلفی به نظر می آید و یا ممکن است افراد ایده های متفاوتی درباره بعضی موضوعات داشته باشند . در منطقه آزاد شما آزاد هستید سؤالات و...
بیائید در"دنیای بهائی" قلوبمان را به خالق هستی و خداوند یگانه متوجه سازیم و عشق و انجذابمان را به معبود حقیقی و حقیقت یگانه ابراز داریم . چه زیباست که در محیطی...
در «تلاش برای ساختن دنیائی بهتر» تعلیم و تربیت کودکان نقشی مهم و اساسی دارد. کودکان سازندگان، مدیران و برنامه ریزان جهان آینده هستند و نتیجه آنچه که آنان در کودکی...