• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

ديانت بهایی آيين فراگير جهانی

کتاب «ديانت بهایی آيين فراگير جهانی» به تاریخ، آموزه ها، احکام و عقاید آیین بهایی می پردازد. این کتاب همچنین موسسات و نظم اداری بهایی را معرفی کرده و نحوه مدیریت و رهبری جامعه بهایی را شرح می دهد.

پیوستاندازه
PDF icon The Bahai Faith The Emerging Global Religion.pdf2.21 MB
Taxonomy upgrade extras: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی