• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

منطقه آزاد

در فرآیند شناخت آئین بهائی سؤالات مختلفی به نظر می آید و یا ممکن است افراد
ایده های متفاوتی درباره بعضی موضوعات داشته باشند . در
منطقه آزاد
شما آزاد هستید سؤالات و نظرات خود
را طرح نمائید.
از شما دعوت می کنیم در منطقه آزاد حضور یابید و به طرح دیدگاه ها و نظرات خود
بپردازید و به صورت مستقیم از آراء و نظرات سایر حاضرین بهره مند شوید . نظراتی که
مطابق قوانین سایت بوده و جنبه عمومی داشته باشد ، به نمایش در می آید . نظرات مطرح
شده توسط سردبیر شخصی بوده و منعکس کننده دیدگاه دقیق دیانت بهائی درباره موضوع و
یا نظر رسمی جامعه بهائی نمی باشد.
به جهت سهولت در طرح سؤالات و پاسخ گوئی به آنها در
منطقه آزاد
، سؤالات رابه سه بخش تقسیم می کنیم
.این سه بخش عبارتند از :

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی