• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

ارتباط محبت امیز بین خدا و عالم انسانی

ارتباط محبت امیز بین خدا و عالم انسانی

نويسنده: جوليو ساوى
سایت دنیای بهائی: 

دیدگاه‌ها

در زمانی که این مطلب ترجمه میشد، بنده نمیدانستم نام نویسنده چگونه تلفظ می شود. تلفظ صحیح نام او یولیو است. ایشان عضو محفل ملـّی ایتالیا هستند.

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی