• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

تاریخ نبیل (مطالع الانوار)

کتاب «تاریخ نبیل زرندی» به تاریخ پیدایش آیین بابی و بهایی می پردازد. نویسنده کتاب خود شاهد بسیاری از وقایع مهم تاریخی دیانت بابی و بهایی بوده و یا به منابع اولیه وقایع تاریخی در مورد این دو دین دسترسی داشته.

پیوستاندازه
PDF icon Tarikh-i-Nabil (Matali'ul-Anvar).pdf26.69 MB
Taxonomy upgrade extras: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی