• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

اتحاد میان احبا

قسم به اسم اعظم حيف است اين ايّام نفسی به شئونات عرضيه ناظر باشد بايستيد بر امر الهی و با يکديگر بکمال محبّت سلوک کنيد . خالصاً لوجه المحبوب حجبات نفسانيّه را به نار احديّه محترق نمائيد و با وجوه ناظره مستبشره با يکديگر معاشرت کنيد کلّ سجايای حق را به چشم خود ديده‌ايد که ابداً محبوب نبوده که شبی بگذرد و يکی از احبّای الهی از اين غلام آزرده باشد قلب عالم از کلمه الهيّه مشتعل است حيف است به اين نار مشتعل نشويد انشاء اللّه اميدواريم که ليله مبارکه را ليلة الاتّحاديه قرار دهيد و کلّ با يکديگر متحد شويد و به طراز اخلاق حسنه ممدوحه مزيّن گرديد و هَمّتان اين باشد که نفسی را از غرقاب فنا به شريعه بقا هدايت نمائيد و در ميانه عباد به قسمی رفتار کنيد که آثار حق از شما ظاهر شود چه که شمائيد اوّل وجود و اوّل عابدين و اوّل ساجدين و اوّل طائفين فو الّذی انطقنی بما اراد که اسمآء شما در ملکوت اعلی مشهورتر است از ذکر شما در نزد شما گمان مکنيد اين سخن وهم است يا ليت انتم ترون ما يَری رّبکم الرّحمن من علوّ شأنکم و عظمة قدرکم و سموّ مقامکم نسأل اللّه بان لا تمنعکم انفسکم و اهواؤکم عمّا قدّر لکم ...

حضرت بهاءالله : منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله ص203
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی