• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

اثمار شجره انسانی اخلاق و اعمال حسنه

انسان به مثابه شجر است . اگر به اثمار مزيّن گشت لايق مدح و ثنا بوده و هست و الّا شجر بی ثمر قابل نار است . اثمار سدرهء انسا نی بسيار لطيف و پسنديده و محبوب . اخلاق مرضيّه و اعمال حسنه و کلمهء طيّبه از اثمار اين شجره محسوب . ربيع اشجار ظاهره در هر سنه ظاهر و مشهود و لکن ربيع اشجار انسانيّه ايّام ظهور حقّ جلّ جلاله بوده . اگر در اين ربيع الهی سدرهای وجود به اثمار مذکوره مزيّن شوند البتّه انوار آفتاب عدل من علی الارض را احاطه نمايد و کلّ خود را فارغ و مستريح در ظلّ حضرت مقصود مشاهده کنند .
آب اين اشجار کوثر بيان محبوب امکان است .در يک آن غرس می‌شود و در آن ديگر از امطار رحمت رحمانی فرعش در سماء مشاهده می‌گردد .شجرهء يابسه قابل ذکر نبوده و نيست . طوبی از برای مقبلی که به طراز همّت مزيّن شد و بر خدمت امر قيام نمود. او به مقصود فائز و به آنچه از برای او خلق شده عارف .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص33
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی