• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

ارائه تعالیم الهی به دیگران

حضرت ولی امرالله می فرمایند :
دنیا در تلاطم شدیدی است و مشاکل آن روز به روز زیادتروشدیدترمیشود ، بنابراین ما نبایدبیکاربنشینیم . به عبارتی مادرحملِ وظیفۀ مقدسمان نبایدسرباز زنیم.حضرت بهاء الله تعالیم مبارکه را به ما ارائه نداده اند که آن را ذخیره نماییم و برای سرور و شادمانی خود آن را پنهان بداریم . آن را به ما اِعطاء نموده اند که زبان به زبان آن را بیان کنیم تا همۀ جهانیان به تعالیم الهی آشنا شوند و از برکات و تأثیرات تعالی بخش ِآنها بهره مند گردند.

حضرت بهاء الله می فرمایند قولُهُ اَحلی:
یا اَهلَ الاَرض اِذا غَرُبَت شمسُ جمالی و سُتِرَت سَماءُ هَیکَلی لاتَضطَرِبوُا قوموُا علی نُصرةِ امری و ارتِفاعِ کَلِمَتی بَینَ العالمین . اِنّا مَعَکُم فی کلِ الاَحوال و نَنصُرُکُم بالحَق.
ای زمینیان !آن زمان که خورشیدِ جمالم غروب کرد و آسمانِ هیکلم پوشیده شد، مضطرب و پریشان نشوید . به یاری امرم و بلند ساختن ِکلامم در میان مردمان قیام کنید . همانا ما در همۀ احوال با شما هستیم و شما را به حق، یاری می نماییم.


بیایید قیام کنیم و با تخلق به اخلاقِ حسنه و ایقان و درک و شجاعت به تبلیغ امرش پردازیم . بگذارید این مهمترین وضروری ترین وظیفۀ هر شخص بهایی باشد . بگذارید این را غالب ترین شور و شوقِ زندگیِ خود قرار دهیم. حضرت ولی امرالله


بساط تبلیغ باید در جمیع ِ اَحیان ممدود گردد زیرا تأییدات الهی موکول بر آن ، اگرنفسی به جان و دل در نهایتِ همت ،کمر بر تبلیغ ِ امرالله نبندد البته از تأییدِ ملکوتِ ابهی محروم ماند، ولی باید که به حکمت باشد و حکمت این است که به مدارای الهی ومحبت و مهربانی و صبر و بردباری واخلاق ِ رحمانی و اعمال و افعال ِ ربانی تبلیغ نماید نه اینکه به صُمت و سکوت پردازد و به کلی فراموش نماید. حضرت عبدالبهاء
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی