• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

جامعه جهانی بهائی

ارزشهاي جهاني پيشرفت زنان

پاسخي به پرسشنامه سازمان ملل ، شعبه پيشرفت زنان به مناسبت برگزاري سال بين المللي زن (IWY) و برنامه جهاني اجرايي آن. اين گزارش براي کنفرانس جهاني برگزاري دهه زنان سازمان ملل و ميزگردهاي سازمان هاي غير دولتي تهيه گرديده است .

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon Arzeshhaye_Jahani_Pishrafte_Zanan.doc50 KB

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی