• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

اصلاح عالم و تهذیب امم

يا حزب اللّه به خود مشغول نباشيد . در فکر اصلاح عالم و تهذيب امم باشيد . اصلاح عالم از اعمال طيّبهء طاهره و اخلاق راضيهء مرضيّه بوده . ناصر امر اعمال است و معينش اخلاق . يا اهل بهاء به تقوی تمسّک نمائيد . هذا ما حکم به المظلوم و اختاره المختار . ای دوستان سزاوار آنکه در اين بهار جان فزا از باران نيسان يزدانی تازه و خرّم شويد .
خورشيد بزرگی پرتو افکنده و ابر بخشش سايه گسترده . با بهره کسی که خود را بی بهره نساخت و دوست را در اين جامه بشناخت. بگو اهريمنان در کمينگاهان ايستاده‌اند . آگاه باشيد و به روشنائی نام بينا از تيرگيها خود را آزاد نمائيد .عالم بين باشيد نه خودبين . اهريمنان نفوسی هستند که حائل و مانعند ما بين عباد و ارتفاع و ارتقاء مقاماتشان .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص22
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی