• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

اعراض و غفلت عباد با وجود انتظار ایام الله

جميع عالم منتظر ايّام اللّه بودند ، چه که حقّ جلّ جلاله در کتب و زبر و صحف خود وعده داده، چنانچه در فرقان که اعظم برهان الهی است می فرمايد : " اَن أَخْرِجِ القومَ مِن الظّلماتِ الی النّورِ و بَشِّرْهُمْ بِايّامِ اللّه . " و اين آيه مبارکه از قبل نازل و حقّ جلّ جلاله حبيب خود را به آن اخبار فرموده .
جميع نفوس در شب ها و روزها لقای اين يوم مبارک را آمل و سائل بوده‌اند و در حين اشراق اين يوم از افق اراده الهی کلّ معرض و غافل مشاهده شدند . ای دوستان ، محبوب امکان را به کمال خضوع و خشوع و ابتهال حمد نمائيد ، چه که شما را تأييد فرمود بر امری که اکثر عالم از آن مع طلب محروم ماندند . جميع السن کائنات از عهده شکر اين نعمت کبری بر نيامده و نخواهد آمد . بشنويد وصيّت مظلوم آفاق را و جهد نمائيد تا به رضای دوست فائز شويد . مقامی از اين مقام اعظم‌تر مشاهده نمی‌شود .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص299
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی