• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

الفت و محبت به جمیع بشر

در هر دوری امر به الفت بود و حکم به محبّت ولی محصور در دائره ياران موافق بود نه با دشمنان مخالف ،امّا الحمد للّه که در اين دور بديع اوامر الهيّه محدود به حدّی نه و محصور در طائفه نيست جميع ياران را به الفت و محبّت و رعايت و عنايت و مهربانی به جميع امم امر مي فرمايد حال احبّای الهی بايد به موجب اين تعاليم ربّانی قيام کنند اطفال بشر را پدر مهربان باشند و جوانان انسان را برادر غمخوار گردند و سالخوردگان را اولاد جانفشان شوند مقصود اين است که بايد با کلّ حتّی دشمنان به نهايت روح و ريحان محبّ و مهربان بود در مقابل اذيّت و جفا نهايت وفا مجری داريد و در موارد ظهور بغضا به نهايت صفا معامله کنيد سهم و سنان را سينه ئی مانند آئينه هدف نمائيد و طعن و شتم و لعن را به کمال محبّت مقابلی کنيد تا جميع امم مشاهدهء قوّت اسم اعظم نمايند و کلّ ملل معترف به قدرت جمال قدم گردند که چگونه بنيان بيگانگی برانداخت و امم عالم را به وحدانيّت و يگانگی هدايت فرمود و عالم انساني را نورانی کرد و جهان خاک را تابناک فرمود

حضرت عبدالبهاء : منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ۱ص19
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی