• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

بررسي و ارزيابي دستآوردهاي يک دهة سازمان ملل براي زنان: تساوي ، توسعه و صلح در آمريکاي لاتين و کارائيب

 جامعه جهاني بهائي
بررسي و ارزيابي دستآوردهاي يک دهة سازمان ملل براي زنان: تساوي ، توسعه و صلح در آمريکاي لاتين و کارائيب

بيانيه خطاب به کميسيون اقتصادي سازمان ملل براي اجلاس منطقهاي آمريکاي لاتين و کارائيب جهت آمادگي براي کنفرانس جهاني به منظور بررسي و ارزيابي دستآوردهاي يک دهة سازمان ملل براي زنان يعني تساوي، توسعه و صلح.

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی