• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

دیانت بهائی، آیینی نو برای عصری نو

دکتر جان اینترز اسلمونت در سال ۱۸۷۴ میالدی در اسکاتلند به دنیا آمد. وی که در ۲۴ سالگی به دریافت دکترا در طب و جراحی نائل شده بود، علاقـۀ فراوانی به تحقیق داشت. در اوایل زمستان ۱۹۱۴ میلادی و هم زمان با شعلەور شدن جنگ جهانی اول بـا دیانت بهــایی آشنا شد و بی درنگ به عظمت تعالیم جدید پی برد و در صدد برآمد تا دربارۀ دیانت بهایی بیشتر بداند. او که دربارۀ همۀ ادیان تحقیق کرده بود، تمام کتابهایی را که در مورد این دیانت جدید به زبان انگلیســی وجود داشت، مطالعه کرد و در سال ۱۹۱۶ میلادی ایمان خود را به این دیانت ابراز نمود.

او سپس با شور و شوقی بینظیر به خدمت و تبلیغ قیام کرد و احباء را جمع نمود تا اولین محفل روحانی شهر پرتموت را تشکیل دهند. آنگاه به یادگیری زبان فارسی مشغول شد تا بتواند آثار بهایی بیشتری را فراگیرد.پس از آن شروع به نوشتن کتابی نمود که معرفی جامعی از دیانت بهایی باشد.

با پایان جنگ جهانی اول، پیشنویس ۹ فصل آن را به حضور حضرت عبدالبهاء فرستاد و از ایشان طلب راهنمایی نمود. جواب محبت آمیز آن حضرت و دعوت وی به حیفا او را بسیار خوشحال کرد. وقتی در ۱۹۲۰-۱۹۱۹ به مدت دو ماه و نیم مهمان حضرت عبدالبهاء بود، نسخۀ دست نویس تمام کتاب را با خود داشت و از هــر فرصتی برای اصلاح مضامین کتاب توسط آن حضرت استفاده می کرد.

در بازگشت به انگلستان، کتاب خود را با توجه و راهنمایی هـای آن حضرت مورد تجدید نظر و بازنویسی قرار داد و به حیفا فرستاد تا همان طور که ایشان فرموده بودند ترجمه گردد و آن حضرت، اصلاح نهــایی فرمایند. این در حالی بود که از زندگانی حضرت عبدالبهاء در این عالم چند ماهی بیشتر باقی نمانده بود. با وجود این در بحبوحۀ مشغله هـای
فراوان، ایشان سه فصل و نیم را (فصل ۱ و ۲ و ۵ و قسمتی از فصل ۳) را تصحیح فرمودند.

پس از درگذشت حضرت عبدالبهاء هیئتی از سوی محفل روحانی ملی انگلستان، کتاب را بررسی و تکمیل و با نام "بهاءالله و عصر جدید” چاپ نمود.

تا کنون میلیونها نسخه از این کتاب به زبانهای مختلف ترجمه و در سراسر عالم منتشر شده و طالبان حقیقت را به صراط مستقیم هدایت نموده است. این کتاب دو بار به زبان فارسی نیز ترجمه شده و در سایت مرجع بهایی به انگلیسی و فارسی موجود است.

آنچه در این کتاب به طور خالصه، اما جامع، برای معرفی امر بهایی آمده است، ما را برآن داشت که اقدام به بازنویسی و ساده کردن مفاهیم و اصطلاحات و عبارات آن نماییم تا کسانی که هنوز با ادبیات بهایی مأنوس نشدەاند، موفق به مطالعه و فهم آن گردند. با قرار دادن ترجمه های فارسی “بهاءالله و عصر جدید” به عنوان پایۀ اصلی کتابی که دردست دارید، بعضی از بخشهای آن طول کار خالصەتر گردید و قسمتهای اندکی حذف و بخشهای دیگر با تفصیل بیشتری بیان گردید و مثالهایی به آن افزوده شد. قسمتهایی
از تاریخ نیز به صورتی بازنویسی شد که جاذبه بیشتری برای خواننده داشته باشد. مطالبی از نطق دکتر حسین دانش در مـورد ازدواج بهائی و شواهدی از کتاب "دزد در شب" به قلم ایادی ویلیام سیرز و نیز بخشهایی از کتاب "حضرت ولی امرالله راهنمای اهـل بهـاء" اثر علی نخجوانی به آن افزوده گشت. همچنین مفهوم بسیاری از قسمتهایی از
اصل یا ترجمۀ آثار بهایی بوده، به زبانی سادەتر بیان گردید.

از زمان تألیف کتاب دکتر اسلمونت بیش از ۸۰ سال می گذرد. عالم بهایی در طول این سالها تغییرات و دگرگونیهای فراوانی را تجربه کرده و در مسیر یادگیری فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشته و فراز و نشیب های بیشماری نیز در پیش رو دارد. با گذشتن از هر مرحله و رسیدن به مرحلۀ جدید، به پیروزی هایی دست یافته که شرح آن در این
کتاب مقدور نیست. در صفحات پایانی کتاب تنها اشارهای به این تحولات شده است.

امید است که خواننده بتواند بعد از این کتاب به دیگر کتابهای بهایی دست یابد و اصل آثار الهــی را دریابد و مفاهیم روحانی را شخصاً از سرچشمۀ آن دریافت نماید.

پیوستاندازه
PDF icon New Revelation For New Era.pdf1.7 MB
Taxonomy upgrade extras: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی