• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

بهره بردن از ظهور الهی

ای بندگان ، سزاوار اينکه در اين بهار جان فزا از باران نيسان يزدانی تازه و خرم شويد . خورشيد بزرگی پرتو افکنده و ابر بخشش سايه گسترده . با بهره کسی که خود را بی بهره نساخت و دوست را در اين جامه بشناخت . بگو ای مردمان چراغ يزدان روشن است آنرا به بادهای نافرمانی خاموش منمائيد . روز ستايش است به آسايش تن و آلايش جان مپردازيد . اهريمنان در کمينگاهان ايستاده‌اند آگاه باشيد و به روشنی نام خداوند يکتا خود را از تيرگيها آزاد نمائيد . دوست بين باشيد نه خود بين . بگو ای گمراهان پيک راستگو مژده داد که دوست مي آيد اکنون آمد چرا افسرده‌ايد ؟
آن پاک پوشيده بی پرده آمد چرا پژمرده‌ايد ؟ آغاز و انجام ، جنبش و آرام آشکار. امروز آغاز در انجام نمودار و جنبش از آرام پديدار. اين جنبش از گرمی گفتار پروردگار در آفرينش هويدا شد هر که اين گرمی يافت به کوی دوست شتافت و هر که نيافت بيفسرد . افسردنی که هرگز برنخاست . امروز مردِ دانش کسی است که آفرينش او را از بينش باز نداشت و گفتار او را از کردار دور ننمود . مرده کسی که از اين باد جان بخش در اين بامداد دلکش بيدار نشد و بسته مردی که گشاينده را نشناخت و در زندان آز سرگردان بماند . ای بندگان ، هر که از اين چشمه چشيد به زندگی پاينده رسيد و هر که ننوشيد از مردگان شمرده شد . بگو ای زشتکاران آز شما را از شنيدن آواز بی نياز دور نمود . او را بگذاريد تا راز کردگار بيابيد و او مانند آفتاب جهانتاب روشن و پديدار است . بگو ای نادانان گرفتاری ناگهان شما را از پی کوشش نمائيد تا بگذرد و به شما آسيب نرساند . اسم بزرگ خداوند که به بزرگی آمده بشناسيد . اوست داننده و دارنده و نگهبان

حضرت بهاءالله : منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله ص112
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی