• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

تطهیر قلب از غیر دوست

قلم قدم می‌فرمايد که از اعظم امور تطهير قلب است از کلّ ما سوی اللّه . پس قلبت را از غير دوست مقدّس کن تا قابل بساط انس شوی ... از تقييد تقليد بفضای خوش تجريد وارد شو . دل را از دنيا و آنچه در اوست بردار تا به سطان دين فائز شوی و از حرم رحمانی محروم نگردی و به قوّت انقطاع حجاب وهم را خرق کن و در مکمن قدس يقين در آی ... يک شجر را صد هزار ورق و صد هزار ثمر مشهود و لکن جميع اين اوراق و اثمار به حرکتی از ارياح خريف و شتا معدوم و مفقود شوند . پس نظر را از اصل شجره ربّانيّه و غصن سدره عزّ وحدانيّه منصرف منما .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص195
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی