• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

تقدیس از حجبات غلیظ ظنون

... ملاحظه کن پلک به اين رقيقی که مشاهده می‌شود اگر حجاب گردد چشم از مشاهده آسمان و زمين و آنچه در اوست از اشجار و انهار و بحار و جبال و اثمار و الوان و ماعندهم محروم و ممنوع ماند. حال اگر حجاب غليظ ظنون بر قلب وارد شود چه خواهد نمود ... از حقّ بطلب کلّ را از حجبات مانعه مقدّس فرمايد که شايد به مقصود از خلقت پی برند و به عرفان کنز مکنون محتوم فائز شوند و از اين رحيق مختوم بياشامند .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ص259
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی