• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

جامعه جهانى بهائى

امروز جامعه بهائی عالم مرکب از تقريباً ۵ ميليون نفرند که در ۱۸۹ کشور مستقّل و ۴۶ ناحيه تابعه زيست ميکنند و کثرت تنوعش شامل مردمی در سراسر کره زمين از نژادها و مذاهب و فرهنگهای مختلف از جمله ۲۱۰۰ عدد از قبائل و عشائر عالم است.
در امر بهائی روحانی حرفه‌ای وجود ندارد زيرا بشر به مرحله‌ای از بلوغ وارد شده است که هر کس ميتواند که خود در ظهورات الهی غور نمايد و از راه دعا و مراقبه و مشورت با ديگران در شئون حيات تصميم بگيرد. برای آنکه عامه مردم از ظهور حضرت بهاءاللّه منتفع شوند آثار بهائی به ۸۰۰ زبان مختلف ترجمه شده است. در زندگانی اجتماعی جامعه نيز همان روش صادق است. شوراهای انتخابی بنام محافل روحانی امور جامعه را در سطح محلّی و ملّی تمشيت ميبخشد. هر فرد بهائی که ميتواند در انتخابات شرکت نمايد و به رأی سرّی بنفوسی رأی دهد و اکثريّت آراء اعضاء محافل را معيّن ميکند.
امر بهائی با اعانه بهائيان که بطيب خاطر به صندوق محافل ميپردازند اداره ميشود. تبرّع و دادن اعانه فقط از بهائيان پذيرفته بود و از غير بهائيان اعانه قبول نمی گردد.

image_alt
گروهى از بهائيان ممالک مختلف در دومين کنگره
جهانى بهائى در نيويورک، نوامبر ۱۹۹۲

جامعه‌اى جهانى
در دهکده گاروآ يولائی در مشرق کشور کامرون در افريقا زنان و مردان روستائی جمع آمدند تا با هم مشورت کنند که از چه راهی از مشقّاتی که زنان برای پرورش و بهداشت کودکان ميکشند، کاهش بخشند. در شهر کمبريج در ايالت ماساچوست امريکا دانشمندانی انجمن کردند تا تحقيقاتی درباره موضوع "از هرج و مرج به نظم و آرامش" داشته با هم تبادل افکار نمايند. مردم دهکده گوديناف در کشور پاپوآو نيوگينی طَبَق بزرگی را با گلهای زيبا آراسته و بر آن کتاب مقدّس دور جديد را نهاده بودند. مردم دهکده باحترام آن کتاب مبارک، در عقب براه افتاده با سرودخوانی و پايکوبی آن را برای نگاهداری به ده خويش ميبردند. در قصبه پنج گنی در هندوستان پسران جوان در ضمن برنامه معمول مدرسه درسهائی نيز درباره رفاه و پيشرفت در آن محل می آموزند که مثلاً چگونه نهال درختان را پرورش دهند و بکارند. گروهی از جوانان در سالن اجتماعات مدرسه خود در ايالت بريتيش کلمبيا در کانادا نمايش با رقص اجراء ميکردند که نتائج وخيم نژادپرستی را نمايان ميسازند. در کشور کلمبيا در امريکای جنوبی يک گروه موسيقی کونگا آهنگهای ضربی که از مظاهر فرهنگ امريکای لاتين است با پيامی روحانی درباره وحدت عالم انسانی بهم آميخته بودند. تيمی از متخصّصين پزشکی از انگلستان با پزشکان محلّی متّفق شده با هم در يکی از بيمارستانهای بلغارستان خدمت ميکردند – اين مردمان که شايد يک بار هم يکديگر را نديده‌اند از عالم و آينده جهان ديد مشترکی دارند و نيز مشترکاً از وظيفه خود در شکل‌بخشيدن آينده آگاهند-- تمام آنان اعضاء جامعه بين‌المللی بهائی‌اند.
جامعه بهائی مرکب از اعضائی از سراسر جهان است که حال بر بيش از ۵ ميليون بالغند. نمايندگان بيش از ۲۱۱۲ از قبائل و نژادهای جهان را در ۱۱۶ هزار مرکز در سراسر دنيا در جامعه بين‌المللی بهائی وارد شده‌اند. در ۱۸۸ کشور مستقلّ و ۴۵ نقاط مهمّ تابعه يا ايالت ماوراء درياها سکونت دارند. جامعه‌ای که روزگاری بعضی از مردم ناشناس و حقير ميشمردند حال مثلاً در دائرة المعارف بريتانيکا آنرا دينی مستقلّ ميشمارد که از حيث انتشار در جهان بعد از مسيحيّت به رتبه اوّل رسيده است. اعضاء اين جامعه از تمام مرزهای نژادی و طبقاتی گذشته و توسّط هيئتهای انتخابی از سطح محلّی و ملّی بنام محافل روحانی، به اداره امور خويش مشغولند.
شهر حيفا در کشور اسرائيل مرکز جهانی جامعه بهائی و مقرّ بالاترين شورای اداره جهانی بهائی بنام بيت العدل اعظم است. شايد جامعه جهانی بهائی متنوع‌ترين و گسترده‌ترين جامعه در کره زمين باشد و از سازمانهای نادر متّحد جهان است که وحدت و اتّفاقش زبانزد همه است که سبب آنرا امتياز جامعه بهائی می‌شناسند.
بهائيان از تمام اديان عالم به آئين نوين گرويده‌اند. بودائی بوده اند، مسيحی، هندو، از مذهب چى، يهودی، مسلمان، سيک و زردشتی و بت‌پرست حتّی بی‌دين بوده‌اند. امّا امروز همه آنان آثار مشترک مقدّس دين جديد خويش را مطالعه ميکنند و همه احکام وحدت‌انگيز دينشان را اجراء ميکند و همه برای کسب هدايت به يک سازمان اداری جهانی ناظرند. احساس اتّحاد و اتّفاقشان از اينکه فقط ايمانی مشترک داشته باشند بالاتر است زيرا همه متعهداند که در برنامه‌ای برای ترقّی اخلاقی و روحانی و علمی که باعث عالی‌ترين آرمانهای تمدّن است شرکت جويند.
ترويج تساوی زن و مرد يکی از اهداف اصلی آنان است. پايان بخشيدن به جنگ و جدال نژادی و قومی عدالت اجتماعی برای همه ازجمله اعتقاداتشان است. جامعه بهائی از هر نوع خرافاتی مبری است، تأکيدش بر اهميّت جستجو و تحرّی حقيقت برای کشف حقائق روحانی و علمی است و مرام پيروانش آن است که به عاليترين موازين اخلاقی نائل گردند. صلح جهانی و تشکيل يک جامعه جهانی مشترک المنافع همواره نظرگاه ممتاز آنان است.

سایت دنیای بهائی: 

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی