• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

حکمت دعا و مناجات

به شخصی که پرسيد آيا دعا و مناجات لازمست در حاليکه مسلّماً خداوند به نوايای قلوب آگاه است حضرت عبدالبهاء در جواب فرمودند :
" اگر دوستی به ديگری محبّت دارد طبيعی است که آرزويش اظهار آن محبّت است و با آنکه مي داند دوستش از محبّت او آگاه است با وجود اين ميل دارد احساسات خويش را بيان کند ... البتّه خدا از آرزوهای قلوب خبير و عليم است ولی عواطفی که انسان را به مناجات با حقّ دلالت مي کند از مقتضيات طبيعت است و ناشی از محبّت انسان است به خداوند ... ". مناجات الزاماً محتاج به الفاظ نيست بلکه منوط به فکر و حالت است. اگر چنين شوق و علاقه‌ای مفقود باشد جبر و عنف لزومی ندارد مجرّد کلمات بدون معنی حکمی ندارد. اگر شخصی صحبتی را از روی تکليف بدون ميل با شما بدارد و از ملاقات با شما خشنود نباشد آيا ميل مي کنی با او صحبت بداری ؟ "

مؤلفين ديگر : بهاءالله وعصر جديدص110
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی