• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

خدمت، طلب تائید

هُو الابهَی الابهی
ای خداوند مهربان ، بندهء درگاه تو ايم و ملتجی به آستان مقدّس تو. جز رکن شديد پناهی نجوئيم و به غير کهف حمايتت التجا نکنيم. حفظ و صيانت فرما و عنايت و حمايت کن . ما را موفّق نما تا رضای تو جوئيم و ثنای تو گوئيم و در راه حقيقت پوئيم . مستغنی از غير تو گرديم و مستفيض از بحر کرم تو شويم . در اعلاء امرت کوشيم و در نشر نفحاتت سعی بليغ نمائيم . از خود غافل گشته ، به تو مشغول شويم و از ما دون بيزار شده ، گرفتار تو گرديم . ای پروردگار، ای آمرزگار، فضل و عنايتی و فيض و موهبتی تا بر اين موفّق شويم و به اين مؤيّد گرديم . توئی مقتدر و توانا و توئی واقف و بينا . انّک انت الکريم . انّک انت الرّحيم . انّک انت الغفور العفوّ القابِلُ التّوبة و غافِرُ الذّنوب شَديدُ المحال . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص436و437

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی