• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

خدمت به عالم انسانی

هُو اللّه
ای خداوند مهربان قلوب را به نور هدايت کبری منوّر فرما جانها را به بشارت عظمی حيات بخش چشم ها را به مشاهده انوارت روشن کن گوشها را به استماع ندايت شنوا فرما ما را در ملکوت تقديست داخل نما و بنفثات روح القدس زنده کن حيات ابديّه بخش کمالات آسمانی عطا فرما خداوندا جانهای ما را فدای خود کن و ما را روح جديد کرم نما قوّتی آسمانی ده سرور ابدی بخش موفّق به خدمت عالم انسانی نما سبب الفت بين قلوب کن خداوندا ما را از خواب بيدار فرما و عاقل و هوشيار کن تا به اسرار کتاب مقدّست واقف گرديم و به رموز کلماتت پی بريم توئی مقتدر توئی دهنده توئی مهربان . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص439

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی