• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

خدمت و عبودیت

بگو ای آقای من و مولای من و اله من و پديد آورنده من، سؤال ميكنم از دريای بخشش تو كه اين نهال نورسته در بوستان محبّت خود را از كوثر حيوان بنوشان و از ارياح خريف حفظش نما . توئی توانا و توئی دانا . ای خدای من بتو رو آوردم و ترا ذ كر مينمايم و بمباركیاسمت از دونت فارغ و آزادم . ای خدا بتو ناظريم و از تو ميطلبيم ظاهر كن از ما آنچه را كه سزاوار تو و ايّام تواست . توئی عطا كننده و بخشنده.

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب ص347

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی