• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

خصائل روحانی انسان

کن فی النّعمة مُنفقاً * و فی فَقْدها شاکراً * و فی الحقوق ِ أميناً *و فی الوجه طَلِقاً * و للفقراء کنزاً * و للأغنياء ناصحاً * و للمنادی مجيباً * و فی الوعد وَفيّاً * و فی الأمور منصفاً * و فی الجمع صامتاً * و فی القضاء عادلاً * و للانسان خاضعاً * و فی الظّلمة سراجاً* و للمهموم فرجاً * و للظّمآنِ بحراً * و للمکروب ملجأً * و للمظلوم ناصراً و عضداً و ظهراً * و فی الأعمال متّقياً * و للغريب وطناً و للمريض شفاءً * و للمستجير حصناً * و للضّرير بصراً * و لمن ضلّ صراطاً * و لوجه الصّدق جمالاً * و لهيکل الأمانة طرازاً *و لبيت الأخلاق عرشاً * و لجسد العالم روحاً * و لجند العدل رايةً و لأفق الخير نوراً * و للأرض الطّيّبة رذاذاً * و لبحر العلم فُلکاً * و لسماء الکرم شمساً * و لرأس الحکمة إکليلاً * و لجبين الدّهر بياضاً * و لشجر الخضوع ثمراً

حضرت بهاءالله : لوح خطاب به شيخ محمد تقى مجتهد اصفهانى
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی