• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

خلق را از برای خدا دوست دارید نه برای خود

حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
"با یکدیگر در نهایت اتحاد باشید ، ابداً از یکدیگر مکدّر نشوید ... خلق را از برای خدا دوست دارید نه برای خود. چون برای خدا دوست می دارید هیچ وقت مکدر نمی شوید. زیرا انسان کامل نیست . لابد هر انسانی نقصی دارد . اگر نظر به نفوس نمایید همیشه مکدر می شوید اما اگر نظر به خدا نماییدچون عالَم حق عالمِ کمال است رحمتِ صِرف است لذا برای او همه را دوست می دارید به همه مهربانی می کنید ."

"از شما می خواهم هر کدام افکار و قلب خود را در محبت و وحدت متمرکز کنید... فکر نفرت را با فکر قویتر عشق مقابله نمایید .فکر جنگ، هماهنگی و رفاه و آسایش و خشنودی را زائل کند. فکر عشق ، برادری و صلح و دوستی و شادمانی را بنیان نماید."

"چشمِ خطا بین نظر به خطا کند امانظرِ خطا پوش به خالقِ نفوس بنگرد. چه که جمیع را او خلق کرده ، کل را او می پروراند...جمیع را روح و روان مبذول می فرماید. چشم و گوش عطا می کند ، لهذا کل ، آیاتِ قدرت او هستند . باید جمیع را دوست داشت. به جمیع مهربانی کرد."
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی