• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

دریاق اعظم درمان عالم ، اتحاد برامر واحد و شریعت واحد است

عالم را به مثابه هيکل انسانی ملاحظه کن و اين هيکل به نفسه صحيح و کامل خلق شده و لکن به اسباب متغايره مريض گشته و لا زال مرض او رفع نشده، چه که به دست اطبّای غير حاذقه افتاده و اگر در عصری از اعصار عضوی از اعضای او به واسطه طبيبی حاذق صحّت يافت عضوهای ديگرش به امراض مختلفه مبتلا بوده . و حال در دست نفوسی افتاده که از خمر غرور تربيت يافته‌اند و اگر هم بعضی از اين نفوس فی الجمله در صحّت آن سعی نمايند ، مقصود نفعی است اسماً و يا رسماً بايشان راجع شود . چنين نفوسی قادر بر رفع امراض بالکلّيّه نبوده و نخواهند بود الّا علی قدر معلوم . و درياق اعظم که سبب و علّت صحّت اوست ، اتّحاد من علی الارض است بر امر واحد و شريعت و آداب واحده ...

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص303
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی