• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

دستگیری یاران ایران و غفلت ازنقشهء حیات بخش الهی

دولت ایران جمعی از باوفاترین ، مطیع ترین ، باکفایت ترین و بیگناه ترین شهروندان خود را در نهایت بی انصافی و بدون هیچ دلیل موجهی مورد تحقیر و جور و ستم قرار داده و دستگیر نموده است .بهائیان این امور را جزئی از نقشه حیات بخش الهی در جهت رفاه عالم انسانی و احیای ایران می دانند . در این پیام تصریح می گردد که باید اضطراب و پریشانی به خود راه نداده و مانند کوه مستقیم بمانند و همگام با دیگر هم وطنان روشن ضمیر در احیای ایران کوشا باشند .
 
 
---------------------------------------------------------
 
۳ شهرالعظمة ۱۶۵
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷
۱۹می ۲۰۰۸
احبّای مظلوم و باوفای جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند
دوستان عزیز و محبوب،

دستگیری اخیر اعضای محترم هیئت مجلّلۀ یاران نشانۀ دیگری است از غفلت مسئولین امور از حرکت قوای روحانیّه ای که میتواند موجب عظمت آن خطّۀ مبارکه گردد. این غفلت سبب شده است که دولت ایران جمعی از باوفاترین، مطیع ترین، باکفایت ترین و بیگناه ترین شهروندان خود را در نهایت بی انصافی و بدون هیچ دلیل موجّهی مورد تحقیر و جور و ستم قرار دهد. البتّه شما عزیزان به خوبی واقفید که ید غیبی الهی در کار است، جمیع امور در قبضۀ قدرت اوست و آنچه میگذرد جزئی از نقشه های حیاتبخش او است که ممدّ تأسیس مدنیّت ملکوتی و تحقّق نهایی رفاه عالم انسانی است. لذا از اشتعال نار امتحان و افتتان در عالم امکان هراسی ندارید و بر امر حضرت یزدان ثابت و استوارید. اضطراب و پریشانی به خود راه نمیدهید و سخت ترین حوادث عالم تزلزلی در قلوب شما ایجاد نمی نماید. مانند کوه مستقیمید و به مثابه نجوم بازغه در تلألؤ و حتّی در تلاطمات فعلی ثابتاً راسخاً در کمال حکمت به انجام وظایف روحانی خود مشغولید. چون سراج منیر در مجامع توحید پرتوافکنید و همگام با دیگر هموطنان روشن ضمیرتان در احیای ایران عزیز و ارتقای آن به مقام محترم ترین ممالک عالم کوشا هستید تا آن سرزمین مقدّس مایۀ مباهات جهانیان و مورد ستایش و غبطۀ عالمیان گردد.

به نزول تأییدات آسمانی مطمئن باشید، تعالیم الهی را همیشه مدّ نظر قرار دهید و در موارد لزوم برای مشورت و کسب هدایت به جمع خادمین توجّه نمایید. در اعتاب مقدّسۀ علیا به یاد شما هستیم و حفظ و صیانت و موفّقیّت شما عزیزان را ملتمسیم و از آستان مبارکش تمنّا میکنیم که «امرا را عدل و علما را انصاف» عنایت فرماید و این جور و جفا را به صلح و صفا مبدّل نماید.

[امضا: بیت العدل اعظم]

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی