• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

بسمِ اللّهِ العَليّ المتعالی الأعلی فسبحانك اللّهمّ يا إلهی و سيّدی و مولائی و معتمدي و رجائی و كهفي و ضيائی * أسألك باسمك المكنون المخزون الّذی لا يعلمه سواك بأن تحفظ حامل هذه الورقة من كلّ بلاء و وباء و من كلّ شيطان و شيطانة و من شرّ الأشرار و كيد الكفّار و احفظه يا إلهی من كلّ أوجاع و آلام يا من بيدك ملكوت كلّ شیء * انّك أنت علی كل شیء قدير تفعل ما تشاء و تحكم ما تريد* يا مالك الملوك يا سلطان العطوف يا قديم الاحسان يا ذا المنّ و الكرم و الامتنان يا شافي الامراض يا كافي المهمّات يا نور النّور يا نوراً فوق كلّ نور يا مظهر كلّ ظهور يا رحمن يا رحيم فارحم حامل هذه الورقة برحمتك الكبری و بجودك العظمی يا جواد يا وهّاب و احفظه بحفظك من جميع ما يكره به فؤاده انّك أقدر الأقدرين * و انّما البهاء من عند اللّه عليك يا أيّتها الشّمس الطّالعة فاشهد علی ما قد شهد اللّه علی نفسه انّه لا اله الّا هو العزيز المحبوب

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب ص 206و207

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی