• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

بسمه المهيمن علی الاسماء
الهی الهی أسئلك ببحر شفائك و اشراقات انوار نيّر فضلك و بالاسم الّذي سخّرت به عبادك و بنفوذ كلمتك العليا و اقتدار قلمك الاعلی و برحمتك الّتی سبقت من فی الارض و السّماء أن تطهّرني بماء العطاء من كلّ بلاء و سقم و ضعف و عجز * أی ربّ تری السّائل قائماً لدی باب جودك و الآمل متمسّكاً بحبل كرمك أسألك أن لا تخيّبه عمّا أراد من بحر فضلك و شمس عنايتك* انّك أنت المقتدر علی ما تشاء لا إله إلّا أنت الغفور الكريم

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب ص180

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی