• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

دعا و مناجات براى ايجاد محبت در قلوب

همچنين بايد هميشه مناجات کنيم که خداوند در قلوب محبت ايجاد نمايد تضرع و زاری کنيم تا شمس حقيقت بر کل بتابد تا جميع در بحر رحمت پروردگار غرق شويم * تضرع و زاری کنيم تا جميع ناقص ها کامل شود * تضرع و زاری کنيم تا جميع اطفال به بلوغ برسد * آفتاب محبت بر شرق و غرب بتابد و از نور محبت اللّه جميع قلوب روشن شود گوشها شنوا گردد قلوب منجذب به نفحات قدس شود ارواح مستبشر به بشارات اللّه گردد *

حضرت عبدالبهاء : خطابات حضرت عبدالبهاء جلد ۱ ص68

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی