• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

دوری از نفس و هوی

چشم وديعه من است او را به غبار نفس و هوی تيره مکن و گوش مظهر جود من است او را به اعراض مشتهيه نفسيّه از اصغای کلمه جامعه باز مدار قلب خزينه من است لئالی مکنونه آنرا به نفس سارقه و هوس خائن مسپار دست علامت عنايت من است آنرا از اخذ الواح مستوره محفوظه محروم منما ...
بی طلب عنايت فرمودم و بی سؤال اجابت فرمودم و بی استعداد منتهای فضل و جود را مبذول داشتم ...
چون ارض تسليم شويد تا رياحين معطّرهء ملوّنهء مقدّسهء عرفانم از ارض وجود انبات نمايد و چون نار مشتعل شويد تا حجبات غليظه را محترق نمائيد و اجساد مبرودهء محجوبه را از حرارت حبّ الهی زنده و باقی داريد و چون هوا لطيف شويد تا در مکمن قدس ولايتم درآئيد ...

حضرت بهاءالله : منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله ص207
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی