• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

دو مقام مظاهر مقدسه

... مظاهر مقدّسه الهيّه دو مقام دارند يک مقام جسمانی و يک مقام روحانی به عبارة اخری يک مقام بشريّت و يک مقام حقيقت رحمانيّت اگر امتحان واقع آن بر مقام بشريّت واقع نه بر حقيقت نورانيّه و اين امتحان نيز به حسب انظار ناس است يعنی چنين مي نمايد که بشريّت مظاهر مقدّسه به ظاهر به امتحان افتادند و چون ثبوت و استقامت در نهايت قوّت و قدرت ظاهر شود سائرين تعليم گيرند و متنبّه شوند که در مورد امتحان چگونه ثبوت و استقامت بنمايند زيرا معلّم آسمانی بايد به قول و عمل هر دو تعليم دهد و منهج قويم و صراط مستقيم بنمايد ...

حضرت عبدالبهاء : منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ۱ص53و54
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی