• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

دین الهی را سبب اختلاف نکنید

ای اهل عالم ، بعد از کشف حجاب ، جمعی به آيات متمسّک، آيات نازل نموديم و برخی به بيّنات متشبّث ، آنرا اظهار داشتيم و حزبی به احکام متوجّه ، شطری اعظم از آن ظاهر فرموديم . آنچه خواستند مجری شد و هر چه گفتند به اصغاء فائز .
مقصود از جميع آنچه ظاهر شد آنکه گوشها مستعد شود از برای يک کلمه عليا و آن اينست : يا مَلأَ الارض لا تَجعلوا دينَ اللّه سبباً لِلبغضاء . و اگر اين کلمه در عالم محلّ اخذ نمايد کلّ خود را فارغ و مستريح مشاهده نمايند . بگو لعمر اللّه مذهب الهی و دينش از برای اتّحاد و اتّفاق آمده نه از برای اختلاف و نفاق .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ص369
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی