• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

كريما رحيما
گواهی مي دهم به وحدانيّت و فردانيّت تو و از تو مي طلبم آنچه را كه به دوام ملك و ملكوت باقی و پاينده است. توئی مالك ملكوت و سلطان غيب و شهود . ای پروردگار مسكينی به بحر غنايت توجّه نموده و سائلی به ذيل كرمت اقبال كرده او را محروم منما.
توئی آن فضّالی كه ذرّات كائنات بر فضلت گواهی داده توئی آن بخشنده ئی كه جميع ممكنات بر بخششت اعتراف نموده. اين بنده از كلّ گذشته و به حبال جود و اذيال كرمت تمسّك و تشبّث جسته و در جميع احوال به تو ناظر و ترا شاكر . اگر اجابت فرمائی محمودی در امر و اگر ردّ نمائی مُطاعی در حكم . توئی آن مقتدری كه كلّ نزد ظهورش عاجز و قاصر مشاهده شوند . ای كريم اين عبد را بخود وا مگذار. توئی قادر و توانا و مالك جود و عطا.

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب صص 348و349

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی