• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

راز ونیاز، فضائل عالم انسانی


الها معبودا
از توام و بتو آمدم قلبم رابه نور معرفتت منير فرما. توئی مقتدری كه قدرت عالم و امم از اقتدارت باز نداشت. از يك اشراق از نيّر كرمت درياهای كرم ظاهر و از يك تجلّی از نيّر جودت عالم وجود موجود . ای پروردگار آنچه لايق ايّامت نيست اخذ نما و آنچه قابل است عطا فرما. توئی آن بخشنده ئی كه بخششت محدود بحدود نه.
عباد توئيم. ترا مي جوئيم و از تو مي طلبيم . توئی فضّال و توئی بخشنده.

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب ص330و331

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی