• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

راز ونیاز، فضائل عالم انسانی

الها معبودا مقصودا كريما رحيما
جان ها از تو و اقتدارها در قبضه قدرت تو . هر كه را بلند كنی از ملك بگذرد و به مقام (( و رفعناه مكاناً عليّاً )) رسد و هر كه را بيندازی از خاك پست تر بلكه هيچ از او بهتر . پروردگارا با تباه كاری و گناه كاری و عدم پرهيزكاری مقعد صدق مي طلبيم و لقای مليك مقتدر مي جوئيم.
امر امر توست و حكم آن تو و عالم قدرت زير فرمان تو . هر چه كنی عدل صرفست بل فضل محض . يك تجلّی از تجلّيات اسم رحمانت رسم عصيان را از جهان براندازد و محو نمايد و يك نسيم از نسائم يوم ظهورت عالم را به خلعت تازه مزيّن فرمايد. ای توانا ناتوانان را توانائی بخش و مردگان را زندگی عطا فرما شايد ترا بيابند و به دريای آگاهيت راه يابند و بر امرت مستقيم مانند . اگر از لغات مختلفهء عالم عرف ثنای تو متضوّع شود همه محبوب جان و مقصود روان، چه تازی چه فارسی. اگر از آن محروم ماند قابل ذكر نه، چه الفاظ چه معانی . ای پروردگار از تو مي طلبيم كلّ را راه نمائی و هدايت فرمائی . توئی قادر و توانا و عالم و بينا.

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب صفحات 326 الی 328
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی