• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها
هُو اللّه
ای خدای پر عطای ذوالمنن
واقف جان و دل و اسرار من
در سحر ها مونس جانم توئی
مطّلع بر سوز و حرمانم توئی
هر دلی پيوست با ذکرت دمی
جز غم تو می نجويد محرمی
خون شود آن دل که بريان تو نيست
کور به چشمی که گريان تو نيست
در شبان تيره و تار ای قدير
ياد تو در دل چو مصباح منير
از عناياتت به دل روحی بدم
تا عدم گردد ز لطف تو قدم
در لياقت منگر و در قدر ها
بنگر اندر فضل خود ای ذوالعطا
اين طيور بال و پر اشکسته را
از کرم بال و پری احسان نما . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء صص135و136
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی