• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

رضا به قضای الهی

ای سلمان ، در هر امور اقتدا به حقّ کن و به قضايای الهی راضی باش . ملاحظه کن که اين غلام مع آنکه از جميع جهات بر حسب ظاهر امور بر او سخت شده و ابواب ظاهره مسدود گشته و در کلّ حين شياطين بر اطفاء سراج اللّه و اخماد نار او مشغولند ، چنان منير و مستضیء است که به اشرقت السّموات و الارض ، و چنان ما بين ناس مشهود که گويا ابداً ضرّی بر او وارد نشده . از علوّ و دنوّ و عزّت و ذلّت دنيا منال . در کلّ احوال بما ناظر باش ، چه که کلّ آنچه مشهود ، مفقود خواهد شد .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص121
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی