• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

رفع رایحه عصیان از کل شیء با ظهور جدید

ای منتظران وادی صبر و وفا و ای عاشقان هوای قرب و لقا ، غلام روحانی که در کنائز عصمت ربّانی مستور بود به طراز يزدانی و جمال سبحانی از مشرق صمدانی چون شمس حقيقی و روح قدمی طالع شد و جميع من فی السّموات و الارض را به قميص هستی و بقا از عوالم نيستی و فنا نجات بخشيد و حيات بخشود . و آن کلمه مستوره که ارواح جميع انبياء و اوليا به او معلّق و مربوط بود از مکمن غيب و خفا به عرصه شهود و ظهور جلوه فرمود . و چون آن کلمه غيبيّه از عالم هويّه صرفه و احديّه محضه به عوالم ملکيه تجلّی فرمود ، نسيم رحمتی از آن تجلّی برخاست که رايحه عصيان از کلّ شیء برداشت و خلعت جديد غفران بر هياکل نامتناهی اشياء و انسان در پوشيد .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص308
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی