• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

روحانیت وفضائل عالم انسانی

هُو اللّه
پروردگارا ابرار را انوار بخش و ورقات را آيات ملکوت اسرار فرما روحانی کن نورانی فرما سبحانی کن ربّانی نما و حيات جاودانی بخش و بقای سرمدی ده سراجهای نورانی نما و آيات رحمانی کن امواج بحر تقديس نما و افواج ملکوت ابهی کن طيور حديقهء معانی نما و ماهيان دريای سرمدی کن از هر آفتی محفوظ نما و از هر حوادثی محروس و مصون کن در سبيل رضا سالک فرما و در اقليم وفا مالک کن هر دم روحی جديد بدم و در هر نَفَس از نَفَس رحمانی زنده نما و در جميع مراتب ترقّی بخش و به جميع شئون رهنمون فرما توئی مقتدر و توانا و توئی واقف اسرار و بينا و عليهم و عليهنّ من فضلک البهآء الابهی . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء صص406و407

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی