• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

روحانیت وفضائل عالم انسانی

هُو اللّه
ای خداوند مهربان بصيرتها را روشن کن گوشها را شنوا نما دلهای مرده را زنده کن نفوس خواب را بيدار نما خداوندا ما را از هر قيدی آزاد فرما و به جهان نا محدود خويش دلالت کن خداوندا عنايتی فرما که تو را بشناسيم و عاشق جمال تو باشيم جويای شمس حقيقت باشيم از هر افقی طالع شود طالب رائحه طيّبه باشيم از هر گلی انتشار يابد خداوندا ما را از عالم محدود نجات ده و به جهان نا محدود خويش رسان تا در سبيل تو سلوک نمائيم جستجوی تو نمائيم و مشاهدهء جمال و کمال تو کنيم توئی بخشنده توئی مهربان توئی قادر و توانا . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص336و337

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی