• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

روحانیت وفضائل عالم انسانی

هُو اللّه
ای بخشندهء مهربان ياران را دل و جان شادمان کن و روح و وجدان جنّت رضوان فرما در هر دمی تأييدی جديد بخش و در هر نَفَسی نَفَس رحمانی بفرست نفوس را آيات هُدی کن و وجوه را سرج ملأ اعلی زبانها گويا کن و گوشها شنوا نما تا ترتيل آيات تقديس کنند و استماع الحان بديع از ملکوت جديد هر يک را کوکبی کن و از افق موهبت کبری درخشنده فرما تا از مشرق هُدی بر قرون و اعصار بتابند توئی مقتدر و عزيز و بخشنده و درخشنده و دانا لا اله الّا انت العزيز المستعان . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء صص408و409

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی