• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

روحانیت و فضائل عالم انسانی

بسم اللّه الأقدَس الأبهی
يا من قربك رجائی و وصلك أملی و ذكرك منائی و الورود فی ساحة عزّك مقصدی و شطرك مطلبي و اسمك شفائی و حبّك نور صدری و القيام فی حضورك غاية مطلبي* أسألك باسمك الّذی به طيّرت العارفين فی هواء عزّ عرفانك و عرّجت المقدّسين الی بساط قدس افضالك بأن تجعلني متوجّهاً الی وجهك و ناظراً الی شطرك و ناطقاً بثنائك* أی ربّ أنا الّذی نسيت دونك و أقبلت الی أفق فضلك و تركت ما سواك رجاء لقربك اذاً أكون مقبلاً الی مقرّ الّذی فيه استضاء أنوار وجهك فأنزل يا محبوبی عليّ ما يثبّتني علی أمرك لئلّا يمنعني شبهات المشركين عن التّوجّه اليك و انّك أنت المقتدر المهيمن العزيز القدير

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب ص62و63

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی