• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

روحانیت و فضائل عالم انسانی

هُو اللّه
ای يزدان من اين حقايق نورانيّه نجوم بازغه افق هدايتند وجوهشان را در ملکوت احديّت روشن فرما و اشجار بوستان انجذاب و استقامتند به فيض و ريزش باران عنايت در هر دمی تازه و زنده و پر طراوت و لطافت فرما سُرُج عرفانند در انجمن عالم روشن کن و فارِسان ميدان ثبوت و رسوخند به جنود ملکوت ابهی تأييد کن تشنگان باديه اشتياقند بر ساحل بحر الطاف وارد کن در هر دمی نصرتی فرما و در هر نفسی روحی بدم از نسيم حديقهء عنايت قلوبشان را روح و ريحان بخش و از شميم موهبت مشامشان را معطّر فرما توئی مقتدر و توانا و توئی کريم و رحيم و مهربان . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص402

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی