• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

سرور و شادی

حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
کاش همه شما را با دست نشان دهند و بپرسند : چرا این افراد تا این حد مسرورند ؟ من می خواهم که شما مسرور باشید... بخندید، تبسم بر لب آورید و شادی کنید تا دیگران به واسطه شما شاد و مسرور گردند.

ای بنده صادق جمال مبارک، چرا افسرده هستی و دل شکسته. محزونی و مغموم. من رفیق تو هستم و انیس تو. دیگر چرا غم خوری. غمخواری چون عبدالبهاء داری. در هر آن به یاد تو افتم و هر دم در آستان اسم اعظم ذکر تو نمایم. البته مسرور باش و مشعوف و به محبت حضرت رب رئوف، معروف. و به تقدیس و تنزیه، موصوف.
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی