• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

شرایط دیدار خداوند

نخستين گفتار کردگار اين است : با سينه پاک از خواهش و آلايش و دل پاکيزه از رنگهای آفرينش پيش دانا و بينا و توانا بيائيد و آنچه سزاوار روز اوست بياريد . امروز روز ديدار است ، چه که يزدان بی‌پرده پديدار و آشکار . به جان پاک بشتابيد شايد برسيد و به آنچه سزاوار است پی‌بريد . از آب پرهيزکاری خود را از آز و کردارهای ناشايسته پاک نمائيد تا راز روز بی‌نياز را بيابيد . روشنی نخستين در روز پسين پديدار . به سه چيز ديدار دست دهد و رستگاری پديدار شود : پاکی دل و ديده و پاکی گوش از آنچه شنيده .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ص211
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی