• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

شنیدن گفتار خداوند

بگو ای دوستان، راهنما آمد . گفتارش از گفتارها پديدار و راهش ميان راهها نمودار . راه ، راه اوست بيابيد و گفتار ، گفتار اوست ، بشنويد . امروز ابر بخشش يزدان می‌بارد و خورشيد دانائی روشنی می‌بخشد و بخود راه می‌نمايد . جوانمرد آنکه راههای گمان را گذاشت و راه خدا را گرفت . ای دوستان دست توانای يزدان پرده‌های گمان را دريد تا چشم ببيند و گوش از شنيدن باز نماند .امروز روز شنيدن است . بشنويد گفتار دوست يکتا را و بآنچه سزاوار است رفتار نمائيد .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص212
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی