• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

هُو الابهی
ای مهربان يزدان من محض عنايت روح وجود دميدی و خلعت حيات بخشيدی و از چشمه هدايت نوشانيدی و ندای الست به سمع اين عبد رسانيدی و بانگ سُبحان رَبِّی الابهی مسموع فرمودی و در ظلّ شجره انيسا مأوی دادی و از کأس ميثاق نوشانيدی و به فضل مخصوص مخصّص داشتی و به فوز عظيم موفّق نمودی حال ای پروردگار اين مسکين را عَلَم مبين فرما و اين حزين را در افق منير روشن کن توئی فضّال و مهربان . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص150

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی