• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

صلح وآشتی، الفت و اتحاد

هُو اللّه
پاک يزدانا بينائی و شنوا و مقتدری و توانا صيت نبأ عظيم در جميع اقاليم منتشر و پرتو شمس حقيقت در کلّ آفاق ساطع و باهر ياران در نهايت روح و ريحان و دوستان منجذب روی آن مه تابان زبانها به ذکرت همدم و قلوب به نفحات قدست مستبشر دمبدم رويها همه سوی تو و دلها اسير کوی تو و جگر ها تشنه جوی تو ندای اسم اعظمت زلزله در آفاق انداخته و قوّت کلمه اتمّت علم بر شرق و غرب افراخته مقبلان کلّ در نهايت تبتّل و ابتهال و مؤمنان در کمال تضرّع به ملکوت جمال پروردگارا کلّ را تأييد فرما و توفيق عطا کن تا سبب آسايش جهان آفرينش گردند و شرق و غرب را آرايش بخشند سبب الفت و اتّحاد عالم گردند و خادم نوع بشر شوند جميع امم را به جان و دل دوست حقيقی گردند و کافّه اديان را در نهايت روح و ريحان يار روحانی شوند ظلمات بيگانگی محو کنند و آواز يگانگی در جهان منتشر فرمايند خداوندا کلّ را در پناه خويش پناه ده و به الطاف بی پايان شادمان و کامران فرما توئی مقتدر و توانا و توئی بيننده و شنوا. ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء صص47و48

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی